BOXPARK Roermond

Technische Informatie

“Niet alles wat telt, kan geteld worden. En niet alles wat kan worden geteld, telt.” – Albert Einstein

Home / Garages / Technische Informatie

Technische Informatie

Aansluitingen

Alle boxen zijn voorzien van een 16A 230V aansluiting met een kWh tussenmeter. De boxen zijn voorzien van 2 wandcontactdozen en verlichting (bij voorkeur LED) volgens NEN 1010. De hoofverdeler en kWh tussenmeter bevinden zich in de technische ruimte op het terrein.

Terreininrichting

Buiten de gebouwen en binnen de erfgrens wordt de straat verhard met een bestrating van grijze BKK- betonklinkers. (8 cm) De bestrating wordt opgesloten met trottoir- inrit en opsluitbanden. Het gehele terrein wordt voorzien van 4 straatkolken.

Fundering en constructie

De fundering van de garageboxen wordt gevormd door (stelcon-)platen (mogelijk betonplaten). De fundering wordt uitgevoerd volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur.

Vloeren

De vloeren van de garageboxen wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte gewapende betonvloer met een vloerdikte van 9-12 cm waarbij de vloerbelasting 3.50 kN/m² bedraagd. De vloer is van massief beton en vrijdragend. Voor de vloer geldt een maximale toegestane belasting van voertuigen tot 2,5 ton totale massa.

Daken

De daken van de garageboxen zijn volledig bedekt met bitumen en met glasvezel UV bestendige versterkte dakbedekking. Deze afwerking is goed bestand tegen uv-straling en chemische invloeden waardoor een lange levensduur is gegarandeerd. Tevens wordt het dak voorzien van de nodige hemelwaterafvoeren, zodat bij natte weersomstandigheden het water buiten het dak geloosd wordt. Het dak heeft rondom een dakopstand. De dakbelasting bedraagt ca. 2,50 KN /m2.

Wand- en plafondafwerking

De garageboxen worden ter bescherming van uw portier standaard geleverd met portierstrips voor de lange zijwanden.

Binnenwandafwerking

De binnenwandafwerking van de garageboxen: afwasbare gemineraliseerde kunsthars
dispersie in een lichte kleur (zwart-wit gespikkeld) en veegvast.

Buitenwandafwerking

De buitenwandafwerking van de garageboxen: waterafstotend met glasvezel versterkte hoogwaardige en kleurvaste buitenbepleistering met structuur (verwerkt in het pleisterwerk). Bepleistering 100 % UV bestendig en waterdicht, waarbij de wanden zijn voorzien van een extra beschermlaag (glasvlieslaag om waterdoordringing door eventuele haar-, krimpscheurtjes tot nagenoeg 100 % te reduceren). Dak in kuipuitvoering met afschot naar de achterzijde. Inclusief de onderlinge afwerking(en) tussen de garageboxen (afdichting naden op het dak onderling, aanbrengen sier-, koppelstrips aan voor-, achterzijde van de boxen en binnennaden waar de wandsparing van toepassing is).

Hemelwaterafvoer

De hemelwaterafvoeren van de garageboxen worden uitgevoerd in traditioneel
hemelwaterafvoersysteem en worden aangesloten op de naastgelegen WADI. De
dakafvoer is voorzien van een bladvanger.

Buitenkozijnen, -ramen en -deuren

De garageboxen zijn voorzien van een 42 mm Hörmann geïsoleerde sectionaaldeur (4
à 5 secties met m-profiel, siernaden), handbediend, in kleur wit Ral 9016 voorzien van
een profielcilinderslot. De deur voldoet aan de veiligheidsnorm EN 13241-1. De doorrijhoogte wordt bepaald vanaf bovenkant vloer c.q. bestrating tot onderzijde
sectionaaldeur in geopende stand, deurgreep niet meegerekend.

Installaties

De garageboxen worden uitgevoerd met een TL armatuur met (opbouw) schakelaar. Twee stuks dubbele wcd (opbouw), waarvan één bij binnenkomst op de linker gevel, de tweede wordt bevestigd aan de linkerzijde van de achterwand. Tevens krijgt elke garagebox een eigen hoofdschakelaar welke is voorzien van 16A, 230V.

Beveiliging

Op verschillende punten zijn camera’s aan de units aangebracht met een gehele
dekking van het terrein. Het terrein wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week opgenomen en de
beelden worden opgeslagen. De beelden kunnen via het internet worden
geraadpleegd.

Voorzieningen / Technische ruimten

In de centrale meterruimte is de hoofdaansluiting aanwezig en worden de algemene voorzieningen aangebracht e.e.a. conform NEN 1010. De meterruimte fungeert tevens als centrale voor het camera beveiligingssysteem. De technische ruimte is alleen toegankelijk voor de huismeester en de beheerder. Daarnaast wordt een sanitaire ruimte gerealiseerd voorzien van een toilet, een wastafel met kraan en spiegel en een uitstortgootsteen. Betonnen wanden en vloer afgewerkt met tegelwerk, ventilatie middels natuurlijke ventilatievoorzieningen in de wanden.

Wijzigingen

Deze technische informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de gemeentelijke diensten, de architect, de constructeur en de ontwikkelaar van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe tekstuele, architectonische wijzigingen, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen welke voort kunnen vloeien uit nadere eisen van overheden en/ of nutsbedrijven. Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking, zonder dat e.e.a. afbreuk doet aan de kwaliteit. De ingeschreven maten op de tekening zijn “circa” maten. De in kleur afgebeelde gevelaanzicht is een impressie, zodat hieraan geen rechten ontleend kunnen worden.